• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Anti MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein)
Anti MOG IgG / MOG (Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein) Klinik izole sendromlarda ve Multipl Sklerozun klinik seyrinin takibinde önemli bir biomarkırdır.
Anti MUSK
Miyastenia Gravis (MG); nöromusküler bileşkeyi en sık etkileyen otoimmüm hastalıktır. MG’de en sık bulunan otoantikor asetilkolin reseptör antikoru olsa da daha az sıklıkta MuSK antijenlerine karşı gelişen antikorlar da MG’ye neden olur.
Asetilkolin + Anti Musk
Asetilkolin Reseptör Bağlayıcı Otoantikorlar Myastenia gravis (MG) en sık görülen nöromüsküler iletim bozukluğudur. Nöromüsküler kavşakta asetilkolin reseptörlerinin (AChR) kaybıyla sonuçlanan antikor-aracılı otoimmün bir hastalıktır.
Asetilkolin Reseptörü
Asetilkolin Reseptör Bağlayıcı Otoantikorlar Myastenia gravis (MG) en sık görülen nöromüsküler iletim bozukluğudur. Nöromüsküler kavşakta asetilkolin reseptörlerinin (AChR) kaybıyla sonuçlanan antikor-aracılı otoimmün bir hastalıktır.
Anti-MOG+Anti-NMO
Anti-MOG+Anti-NMO testleri de sistem içerisinde bir arada bakılabilmektedir.
Paraneoplazi Paneli
Birçok kanser hastasında tümörün ya da metastazlarının invazyonu ya da kompresyonundan kaynaklanmayan belirti ve bulgular görülmektedir. Tümörün varlığı ile ilişkili olarak çeşitli organ ve sistemlere ait olabilen bu “uzak” etkiler “paraneoplazi” veya “Paraneoplastik sendrom” başlığı altında incelenmektedir.
Neuromyelitis optica (NMO) IgG
Neuromyelitis optica (NMO),selektif olarak optik sinirler ve spinal kordu etkileyen, idiopatik inflamatuvar demyelinizan bir hastalıktır. Semptomlarımultiple skleroza benzer ve relapslarla seyreder.
Oligoklonal Band
Oligoklonal band testi Multiple Skleroz (MS) tanısı koymak için kullanılan bir laboratuar testidir. Özellikle klinik belirtileri ve manyetik resonans görüntüleme teknikleri ile MS tanısında şüphede kalınan hastaların teşhisinde oligoklonal band testi büyük önem taşımaktadır.
Otoimmün Ensefalit Paneli
Otoimmün ensefalitler subakut başlangıçlı bellek bozukluğu, konfüzyon ve sık nöbetlerle karakterize paraneoplastik ya da immünolojik etyolojili bir grup sendromdur. Otoimmün limbik ensefalit tanılı hastaların neredeyse yarısında nöbetler, özellikle tedaviye dirençli nonkonvülzif nöbetler ve nonkonvülzif status epileptikus tabloları izlenmektedir.
Gangliozid Paneli
Gangliosidler bir lipid (seramid), oligosakkarid ve sialik asit içeren asit glikolipid grubudur. Gangliosidler hücre membran komponentidirler ve özellikle santral ve periferik sinir sisteminde bulunurlar.

Anasayfa